Промените по програма “Зелена икономика и енергийна ефективност” бяха представени във Варна

май 23, 2013 · Новини

Информационната кампания в Пловдив ще се проведе на 28 май.

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  представиха днес във Варна променените условия за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

Основните промени са свързани с облекчаване на процедурите за избор на изпълнители – чрез три предложения, което облекчава и подаването на проектно предложение пред Асистента по проекта. Механизмът на изпълнение на програмата за енергийна ефективност и зелена икономика предвижда документите от проведения избор на изпълнители да се представят едновременно с формуляра за кандидатстване.

Следващото събитие от Информационната кампания на МИЕТ ще се състои на 28 май 2013 г., вторник, в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург“.

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.

График на предстоящите информационните дни в рамките на кампанията:

Пловдив – 28.05.2013 г.
Бургас – 29.05.2013 г.
София – 31.05.2013 г.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността  на българската икономика” 2007 – 2013 г.