На 27-28 май 2013 г., в гр. София, ще се проведе семинар на тема “Устойчиво управление на битовите отпадъци”

май 22, 2013 · Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съвместно с екологично сдружение „За Земята”, организира информационен семинар на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци”.

Семинарът ще се проведе в периода 27-28 май 2013 г., в гр. София, хотел  „Принцес”, на бул. „Мария Луиза” № 131.

Основната задача на форума е да бъде представен подходът “Нулеви отпадъци”, прилаган в над 200 общини в Европейския съюз и още много градове и региони по цял свят и конкретни примери за практическото му приложение в управлението на битовите отпадъци. На събитието ще бъдат определени настоящите възможности и пречки за прилагането на тази стратегия в България и да бъдат начертани следващите стъпки по пилотно въвеждане на добри практики от “Нулеви отпадъци” в българските общини.

Специален гост и лектор на събитието ще бъде Пол Конет – професор към универститета Сент Лорънс, Ню Йорк, автор на няколко книги, визионер на международното движение „Нулеви отпадъци”, експерт по управление на отпадъците.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на  Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”