Министерството на околната среда и водите стартира национална кампания “Зелена България”

май 9, 2013 · Новини

За трета поредна година МОСВ организира национална кампания „Зелена България“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кампанията се провежда в три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и за най-зелен град. Всяка малка или голяма фирма, община, град или квартал – всеки, който е отделил време в грижа за околната среда – почистване, засаждане, икономия на хартия, вода или електроенергия, отваряне на „зелени работни места”, опазване на застрашени животински или растителни видове, може да се включи в кампанията и да бъде носител на благодарствения знак „Зелена България”.

Провеждането на кампанията „Зелена България” е продиктувано от стремежа да мотивира и стимулира мисленето на гражданите в посока към опазване на околната среда. Със средства от програмата се изграждат пречиствателни станции за отпадъчни води, канализации, системи за модерно управление на отпадъците и се опазва богатото биологично разнообразие в страната. Тези инвестиции повишават икономическия растеж, създават нови работни места и предоставят качествени екологични услуги, което води до повишаване качеството на живот на всички нас.
Всички тези цели се постигат с активното участие на бенефициентите на ОПОС, бизнеса, социално-икономическите партньори и гражданите. Ето защо националната кампания „Зелена България” ги обединява, за да покаже, че страната ни може да има чиста околна среда.

Организациите, които имат осъществени инициативи, свързани с опазване на околната среда и природата, може да кандидатстват до 27 май 2013 г.

Като повече информация за критериите за присъждане на призове и формуляр за кандидатстване може да намерите на страницата на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”