Европейската комисия организира конкурс за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2013 г.

май 9, 2013 · Новини

Целта на конкурса е да бъдат открити и да получат признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, дават добър пример в политиката и практиката в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Турция, Хърватия и Сърбия. Обособени са два етапа: национален и европейски; участниците могат да продължат участие на европейския етап, след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще бъдат отличени 2 кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса, където жури, съставено от Европейската комисия ще определи най-добрите проекти – по един победител във всяка от шестте категории и един носите на голямата награда.

Финалът тази година ще бъде през ноември във Вилнюс, Литва, по време на Втората асамблея на малките и средните предприятия.

За да изтеглите формуляр за участие и за всички резултати посетете сайта на националния конкурс “Европейски награди за насърчаване на предприемачество”.
Можете да научите повече за конкурса на адрес www.enterprise-bulgaria.eu

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р България