Удължен е срокът за подаване на заявления за компенсации за преструктуриране и конверсия на лозя

май 9, 2013 · Новини

До 31 юли тази година е крайният срок за подаване на заявления за изплащане на обезщетение за загуба на доход на приключени проекти на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014г. След приетото изменение право на обезщетение вече имат и бенефициентите, сключили договор преди 1 август 2009г., но подали заявление за плащане или отчет за авансово плащане след 1 август 2009г.

Обезщетение за загуба на доход се изплаща на бенефициенти по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” за дейност „Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята; със или без смяна на сорта, с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар; и/или смяна на формировката, със или без смяна на подпорната конструкция”. Целта на обезщетението е да подкрепи производителите на грозде за периода от изкореняване на лозовото насаждение до момента, в който новозасаденото лозе започне да дава плод.

Необходимо е кандидатите да подготвят удостоверение за среден добив, издавано от Изпълнителната агенция по лозата и виното и да подадат своите документи в ДФ „Земеделие”.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на ДФ “Земеделие”