Приемът на проекти по мерки 311 и 312 на ПРСР започва от 13 май 2013 г.

май 8, 2013 · Новини

В периода от 13 до 31 май Държавен фонд „Земеделие” ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Определени са бюджетите. По мярка 311 ще бъдат отпуснати 46 млн. евро, а по мярка 312 – 25,5 млн. евро.

Двете мерки подпомагат развитието на дейности извън земеделието като  строежа на къщи за гости, автомивки, занаятчийски работилници и др. Финансовата помощ достига до 70 % от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро за проект. По мярка 311 могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители, а мярка 312 е насочена към микропредприятия.

Целта на финансирането е да насърчи предприемачеството и създаването на нови работни места в селските райони. В рамките на приема не се подпомагат проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници.

Повече информация за кандидатстване по мярка 311 можете да прочетете от тук, а за мярка 312 от тук.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на ДФ “Земеделие” – РА