Указания за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители

април 20, 2013 · Новини

Указанията са за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители към бенефициенти по ОП Конкурентоспособност

С цел опростяване на процедурите и улесняване на бенефициентите, са публикувани изисквания към постановление №69 от 11.03.2013 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз. Новите изисквания предвиждат по-малък брой процедури, като и се отменя задължението за прилагане на постановлението за проекти с финансиране в размер на до 50% от стойността на проекта.

Целият текст е публикуван на страницата на оперативната програма :

АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ

 

Източник: Огра, по материали от страницата на ОП Конкурентоспособност