6 секторни специализирани семинара през януари

6 секторни специализирани семинара през януари

януари 9, 2013 · Новини

ИАНМСП и БенчМарк организират 6 секторни специализирани семинара през януари за секторите: производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от него; производство на електрически машини и апарати; производство на дървен материал и изделия от него, без мебели; производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на текстил и изделия от текстил; производство на метални изделия, без машини и оборудване.

Темата на семинарите е как малките и средните предприятия от съответния сектор да намерят външен пазар за своите продукти. На семинарите ще бъдат дискутирани нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Специализираните секторни семинара ще се проведат по следния график:

 ГрадДата и време на провежданеМясто на провежданеСекторДокументи
1.Пловдив15.01.2013 г.(вторник) от 10.00 ч.Хотел „Империал”, конферентна зала „Пловдив“Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от негоУчебна програма 
Регистрационна форма
2.Ловеч16.01.2013 г.(сряда) от 10.00 чХотел „Президиум”, конферентна залаПроизводство на електрически машини и апаратиУчебна програма 
Регистрационна форма
3.Пазарджик22.01.2013 г.(вторник) от 10.00 ч.Хотел „Хебър”, конферентна зала „Хебър“Производство на дървен материал и изделия от него, без мебелиУчебна програма 
Регистрационна форма
4.Пловдив23.01.2013 г.(сряда) от 10.00 ч.Хотел „Империал”, конферентна зала „Пловдив“Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструментиУчебна програма 
Регистрационна форма
 5.Русе29.01.2013 г.(вторник) от 10.00 ч.Хотел „Вега”, конферентна залаПроизводство на текстил и изделия от текстилУчебна програма 
Регистрационна форма
6.Плевен 30.01.2013 г.(сряда) от 10.00 ч.Хотел „Балкан”, конферентна зала Производство на метални изделия, без машини и оборудванеУчебна програма 
Регистрационна форма

Специализираните секторни семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

За допълнителна информация: ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.