Стартира набирането на проекти за обмяна на ноу-хау от Централноевропейската инициатива

ноември 22, 2012 · Новини

Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) стартира процедура по набиране на проектни предложения по Програма за обмяна на ноу-хау (КЕР) 2013 г. със съдействието на Австрийското правителство и със средства на Австрийската агенция за развитие.

Програмата за обмяна на ноу-хау ще финансира съвместни проекти между Държави-членки на ЕС от ЦЕИ и държави извън ЕС от ЦЕИ. Целта е да се обменят опит и добри практики в приоритетните области от държавите – членки на ЕС, в т.ч. България към държавите извън ЕС в рамките на ЦЕИ – Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия.

Приоритетните области са:

– Европейска интеграция, изграждане на капацитет и пазарна икономика;

– Планиране и развитие на инфраструктурата;

– Земеделие, енергетика и околна среда.

Програмата е насочена към обществените и частни институции, международни и неправителствени организации, национални, регионални и местни власти, образователни и изследователски институции, организации работещи в областта на околната среда, публично-частното партньорство и др.

Програмата за обмяна на ноу-хау Австрия 2013 е с общ бюджет 100 000 евро, като размерът на съфинасирането е до 50% от стойността на проекта, но не повече от 40 000 евро.

Крайният срок за представяне на проектите в ЦЕИ е 28 декември 2012 г. Проектните предложения се представят по електронен път в Секретариата на ЦЕИ и с копие до Националните координатори по ЦЕИ.

Подробна информация за условията и формулярите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на ЦЕИ.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕТ