Дни на отворените врати — 2012 г.: Осигуряването на средства за регионалната политика на ЕС е залог за растеж в Европа

октомври 6, 2012 · Новини

 

Най-голямото ежегодно събитие в света на регионалната и селищната политика отбелязва своята десета годишнина в извънредно важен момент. Преговорите за бюджета на ЕС навлизат в заключителния си и решаващ етап, като се обсъждат мащабни реформи в начина на работа на структурните фондове. Повече от 6000 представители на регионите от цяла Европа ще се обединят около призива за силна регионална политика, обезпечена с необходимия за целта бюджет.

Председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпьой, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателят на Европейския парламент Мартин Шулц ще открият четиридневни дебати и дискусии. Домакини на събитието са комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан и председателят на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел. Двамата ще участват в дебата на групата на високо равнище, посветен на съществения принос на политиката на сближаване на ЕС за икономическото възстановяване на Европа и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Комисарят Хаан отбеляза: Тази година Дните на отворените врати се провеждат в повратен момент за бъдещето на политиката ни в тази област. Партньорите ни на регионално равнище имат възможност да кажат думата си в този решаващ период. Комисията представи за обсъждане предложението си и е готова да го отстоява. Разполагаме с отличен инструмент, който може да ни помогне да преодолеем кризата, и сме се ангажирали да подкрепим всички региони в ЕС да се възползват от него. За целта обаче ни е необходим реалистичен бюджет, за да могат предоставените от ЕС средства да продължат да допринасят за икономическия растеж — преди всичко защото с тях се създават работни места и се вдъхва надежда.

Председателят на Комитета на регионите Валкарсел добави: Изходът от кризата и възстановяването на икономиката са невъзможни без силна политика на сближаване, предназначена за всички региони на ЕС. На този деликатен етап от преговорите за бюджета на ЕС Дните на отворените врати ще станат повод ясно да подчертаем това, като покажем с конкретни примери как с помощта на структурните фондове регионите и градовете подпомагат устойчивия растеж. За Комитета на регионите това е и възможност да направим обществено достояние резултатите от усърдната ни работа, най-вече чрез сътрудничество и наблюдение, с която допринасяме за по-доброто осъществяване на стратегията „Европа 2020“.

Дните на отворените врати ще покажат реалните резултати от регионалната политика на ЕС:

Според оценките чрез пренасочването на средства от фондовете на ЕС там, където те са най-необходими, най-малко 56 000 малки и средни предприятия (МСП) са получили достъп до финансиране.

Паралелно с инициативата „Барозу“ 460 000 младежи са подпомогнати да се включат в програми за борба с безработицата.

От 2007 г. досега в предприятията, подпомогнати от структурните фондове на ЕС, са разкрити 450 000 работни места.

Дните на отворените врати ще спомогнат за определянето на бъдещата политика. Представители на регионалната политика ще участват в повече от 100 семинара и работни срещи под надслов „Европейски региони и градове —  участие в промените“. Акцентът ще бъде поставен върху основните приоритети за следващия период на финансиране от 2014 до 2020 г.:

  • интелигентен и екологично съобразен растеж за всички, насърчаване на иновациите, научноизследователската и развойната дейност;
  • подкрепа за МСП;
  • териториално сътрудничество;
  • осъществяване и измерване на резултатите за по-продуктивна политика с по-добра стратегическа насоченост.

Акценти в програмата

Открита дискусия с участието на председателя на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел и комисар Йоханес Хаан: 8 октомври, 14.30 ч.

Открита за журналисти кръгла маса на тема „Осигуряване на средства за регионалната политика — инвестиционния лост на бюджета на ЕС“ с участието на комисар Йоханес Хаан: 9 октомври, 8.30 — 9.30 ч. (зала Schuman, Berlaymont).

Дебат на високо равнище относно конкуренцията, държавните помощи и регионалното развитие с участието на заместник-председателя на Комисията и комисар по въпросите на конкуренцията Хоакин Алмуния и комисар Йоханес Хаан: Albert Borchette Centre, четвъртък, 11 октомври, 10.00 ч., зала 0A.

Отличия за регионални постижения — 2013 г. (2013 RegioStars Awards): 27 проекта в пет категории открояват отлични новаторски инициативи по места. Наградите ще връчи комисар Йоханес Хаан. Комитет на регионите, 9 октомври, 16.00 ч.

Експерти от цяла Европа ще проведат лекции и семинари в рамките на „Университета на Дните на отворените врати“.

Тази година основна тема на „Място на събитието“, чийто домакин е Комитетът на регионите, ще бъде местното развитие, водено от общността. На този нов аспект в областта на градското/местното развитие в периода след 2013 г. ще бъдат посветени 16 семинара. Изложба с участието на десет творци проследява десетгодишната история на Дните на отворените врати и на програмата „ИНТЕРРЕГ IVC“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Паралелно със семинарите в Брюксел в периода септември — ноември ще бъдат проведени над 350 мероприятия под надслов „Европа в моя регион/град“. Те се организират в 27-те държави от ЕС и в още 11 страни, сред които Босна и Херцеговина, Хърватия, Исландия, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция.

За повече информация:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR: #euopendays – всички снимки могат да се видят във Flickr

Програма за медиите

Регионални партньорства

Източник: Огра, по материали от страницата на EUROPA – Press Releases RAPID