ОП „Конкурентоспособност“ представя възможностите за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”

октомври 6, 2012 · Новини

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Експерти от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата от 17 октомври до 2 ноември 2012 г. в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.

Информационните дни са открити и ще се състоят по следния график:

?Пловдив- 17.10.2012

?Ямбол – 18.10.2012

?Хасково – 19.10.2012

?Габрово – 23.10.2012

?Шумен – 24.10.2012

?Русе – 25.10.2012

?Видин – 30.10.2012

?Плевен – 31.10.2012

?Благоевград – 02.11.2012

 

За потвърждаване на присъствие и допълнителна информация:

Агенция ПРИМА

Ина Ангелова

Тел.: 0899 98 98 50

Тел.: 02 818 66 66

e-mail: ina@agencyprima.com

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Управляващ орган на ОП “Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2012