Семинар за МСП на тема “Mарка и дизайн на ЕС – практически познания”

октомври 6, 2012 · Новини

На 26 октомври 2012 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, зала 1, ул. “Раковски” № 108, ет. 2, София, ще се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия на тема “Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните – членки на ЕС.
Мероприятието ще бъде второто по ред за предстоящата година. Неговата основна цел е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това ще бъдат изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация. Участниците ще получат и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Желаещите да се запишат за участие в семинара, могат да се запознаят с програмата и да попълнят Формуляр за регистрация.
Попълненият Формуляр за регистрация може да бъде изпратен по факс: + 359 2 873 51 82 или на e-mail:bnaydenova@bpo.bg,  до 23 октомври 2012 г. вкл.
Такса за участие в семинара не се дължи!
Местата за участие са ограничени. Формуляри за регистрация ще се приемат до изчерпване на местата.