Конкурс по програма “Мобилност”

септември 26, 2012 · Новини

НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА”
обявява ІI сесия на конкурса

за финансиране на:
– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство
– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Средства по програмата се отпускат по два модула:
– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
– колективни пътувания на професионални състави.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени в електронен вид тук.

Втората сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец август до края на месец ноември 2012 г. включително.

Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират в Национален фонд „Култура” до 16.07.2012 г. (понеделник)
София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
понеделник – петък 10.00 – 16.00 ч.

Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, факс или e-mail.

За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
тел. 981 08 13
988 58 26

 

Източник: Огра, по материали от страницата на НФК