Приемат се проекти по националната програма за младежта

септември 14, 2012 · Новини

Национален център “ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” публикува обява за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности. Стартира приемът на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 03.09.2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности, Национална програма за младежта 2011 – 2015 и Насоките за кандидатстване.

Проектите се подават в Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, дирекция „Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми”, София, 1113, бул. Цариградско шосе № 125, ет. 2, ст. 223, по куриер или по пощата на същия адрес.

Проектни предложения ще се приемат до 10.10.2012 г., за подадените по пощата проекти важи датата на пощенското клеймо. Последните, трябва да бъдат доставени в НЦЕМПИ не по-късно от 7 календарни дни след обявения срок – най-късно до – 17.10.2012 г., в противен случай не подлежат на оценка.

Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страниците на Министерство на образованието, младежта и науката http://www.mon.bg/ и Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” http://www.youthbg.info/ или чрез електронна поща npm3@youthbg.info.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Програма “Младежта в действие” 2011-2015