Представяне на програмата за НПО по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014г.

септември 11, 2012 · Новини

На 12.09.2012 г. в сградата на Министерския съвет на Република България бяха представени програмите за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. и Норвежкия Финансов механизъм. Сред първите одобрени програми е програмата за неправителствените организации, която е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП.

Програмата за НПО е на обща стойност от близо 11,8 милиона евро, осигурени от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща работата им среда, укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. Най-малко 10 процента от ресурсите на програмата ще бъдат насочени към подкрепа на младежки проекти и инициативи.

В рамките на НПО програмата, чието изпълнение ще продължи до 2016 г., ще бъдат организирани три отворени конкурса за набиране на проектни предложения в следните четири направления:

1) Демокрация, човешки права и добро управление;
2) Социално включване и овластяване на уязвими групи;
3) Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
4) Изграждане на капацитет за НПО.

Набирането на проектни предложения по първия открит конкурс в рамките на програмата се планира да започне през януари 2013 година.  Операторът на програмата за НПО  в България, Институт „Отворено общество“- София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“, ще организира официално откриване на програмата през ноември 2012 година, на което пред представители на НПО сектора и широката общественост ще бъдат подробно разяснени приоритетите и механизмите за кандидатстване, както и възможностите за създаване на потенциални партньорства с организации от страните донори.

Финансовият механизъм  на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и страните, получаващи подкрепа, сред които е България.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Фондация “Работилница за граждански инициативи”