Райфайзенбанк и Банката за Развитие към Съвета на Европа разширяват финансирането за малки и средни предприятия

август 30, 2012 · Новини

30 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на малките и средни предприятия

Кредитната линия ще подкрепи създаването и запазването на работни места, като улесни достъпа на малките и средни предприятия до финансиранеРайфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерно дружество на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) и Банката за Развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) подписаха кредитна линия в размер на 30 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на малките и средни предприятия в България.

“Благодарение на новата кредитна линия, допълнително ще разширим подкрепата си за малките и средни фирми в България”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България). “Това е третото споразумение между Райфайзенбанк (България) и БРСЕ. В резултат на предходните кредитни линии бяха създадени около 1500 работни места, а повече от 5000 бяха запазени, чрез финансирането на 74 инвестиционни проекта на български малки и средни предприятия”, допълни той.

Със средствата от заема Райфайзенбанк (България) ще отпуска на българските компании финансиране за инвестиции в производствени активи като машини и оборудване, медицинска техника, IT технологии, търговия на дребно, складове и оборудване, специализирани производствени линии, строителни машини и тежкотоварни транспортни средства.

Също така, със средства от кредитната линия ще се финансират кредити за оборотни средства до 50 000 евро за всеки отделен проект, като за тях могат да кандидатстват малки и средни предприятия с персонал до 50 души, годишен оборот или активи до 10 млн. евро.

Това е петата кредитна линия, която Банката за Развитие към Съвета на Европа отпуска на дружество от Групата Райфайзен в България и третата линия, отпусната на Райфайзенбанк (България), като Райфайзенбанк е първата банка с частен капитал у нас, която се партнира с БРСЕ. В рамките на сътрудничеството си от 2003 г. насам, БРСЕ е предоставила 100 млн. евро на дружества от Групата Райфайзен в България по силата на пет кредитни споразумения, като от тях 70 млн. евро на Райфайзенбанк (България) и 30 млн. евро на Райфайзен Лизинг България.

Източник: Огра, по материали от страницата на Райфайзен България