Асамблея за МСП в рамките на инициативата “Go for Growth”

август 12, 2012 · Новини

В рамките на Кипърското председателство на ЕС, в подкрепа на европейската инициативата „Go for Growth“ за МСП, ще се проведе Асамблея за МСП в гр. Никозия, Кипър в периода от 15 до 16 ноември 2012 г. Събитието ще събере на едно място представители на малки и средни предприятия от всички страни-членки на Съюза, бизнес организации, академични среди, медии, както и представители на европейски и национални институции и организации.

Основни теми:

  • Достъп до финансиране за МСП
  • Развитие на женското и младежкото предприемачество
  • Зелена икономика
  • Достъп на МСП до общия пазар на ЕС и до тези на трети страни.

В рамките на Асамблеята ще се проведе церемония по връчване на годишните европейски награди за насърчаване на предприемачеството за 2011 г.  Ще се състои и конференция с участието на мениджъри на различни европейски успешни и динамични МСП, които ще обменят добри практики.

Допълнителна информация за Асамблеята на МСП може да бъде намерена на интернет адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/2012-sme-assembly/index_en.htm

 

Източник: Огра, по материали от страницата на БТТП