Покана за представяне на предложения за информационни проекти за общата селскостопанска политика на ЕС

август 12, 2012 · Новини

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за информационни проекти свързани с общата селскостопанска политика на ЕС, които ще имат за цел да обясняват, допринасят, прилагат и развиват политиката; да представят европейския модел на земеделие и помагат на хората да го разберат; да информират земеделците и други заинтересувани страни в селските райони, както и да работят за повишаване осведомеността по въпросите и целите на тази политика.

Поканата за представяне на предложения се публикува един път годишно като ЕК приема предложения само от юридически лица, които са регистрирани поне през последните две години в държава-членка на ЕС.Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври 2012 г., а осъществяването на избраните проекти ще започне от 1 март 2013 г. и ще продължи до 28 февруари 2014 г.

Интернет страница за тази покана: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Европейска комисия