Национален конкурс “Успешни партньорства в младежката сфера” 2012г.

юли 22, 2012 · Новини

Във връзка с отбелязването на Международния ден на младежта – 12 август 2012 г., Министерството на образованието, младежта и науката обявява национален конкурс на тема „Yспешни партньорства в младежката сфера”.
Желаещите да участват в конкурса трябва да представят в текстови вариант информация за успешно осъществени партньорски проекти, кампании, инициативи или други събития, реализирани в младежката сфера през последните две години (2011 и 2012 г.).
Описанието трябва да съдържа:
– Дейности в полза на младите хора, реализирани чрез партньорство между общински и областни администрации, читалища, неправителствени организации, представители на бизнеса и др. с активното участие на младите хора в съответното населено място (като се посочи ангажиментите на партньорите и броя на ангажираните в дейностите младежи);
– Брой привлечени доброволци и ангажимент към проявата;
– Ефект върху младите хора и резултат от реализираната инициатива;
– Предприети действия за осигуряване на устойчивост на партньорствата.
Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 6 август 2012 г., до дирекция „Младеж” в Министерството на образованието, младежта и науката на следните адреси:
София 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 3, стая 320 или на имейл: youth@mon.bg
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 12 август 2012 г. на младежки хепънинг, организиран от Министерството на образованието, младежта и науката в Борисовата градина в град София.

Източник: Огра, по материали от страницата на Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”