30 големи предприятия получават 77 млн. лв по ОП “Конкурентоспособност” за инвестиции в “зелена индустрия”

юли 19, 2012 · Новини

Премиерът Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев връчиха договори на 16 големи компании, спечелили проекти за инвестиции в зелена индустрия по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. Предприятията ще инвестират общо 42.6 млн. лева в технологии за енергийна ефективност и намаляване на негативното им влияние върху околната среда.

По процедурата за инвестиции в зелена индустрия са одобрени общо 30 проектни предложения на обща стойност 77 млн. лв. Договорите с останалите 14 фирми ще бъдат сключени в близките седмици.

Основната цел на процедурата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта на производството.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България