Фонд “Земеделие” изплати над 3,2 млн. лева компенсации на лозарите

юли 18, 2012 · Новини
От 15 юни 2012 г. до 31 юли 2012 г. лозарите подават заявления за изплащане на парично обезщетение по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. До 15 юли Държавен фонд „Земеделие” е изплатил компенсации за загуба на доход в размер на 3 265 032,02 лв. С тези пари се оказва подкрепа на лозарските стопани за период от три години – до момента, в който новосъздадените лозови насаждения започнат да дават плод.
    Фондът полага максимални усилия в най-кратки срокове да обработва постъпилите заявления и да изплаща обезщетенията. Едновременно с компенсациите продължава и изплащането на средства по мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколта”.
    От началото на финансовата година за преструктуриране на лозовите масиви е изплатена финансова помощ в размер на 21 664 846,16 лв., а за застраховане на реколта срещу природни бедствия – 646 836 лв.