Пазарната реализация на научни разработки и иновации – мисията възможна

юли 16, 2012 · Новини

На 12 юли 2012 г. на семинара Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, експерти на Enterprise Europe Network, Патентно ведомство, Единен център за иновации към Българската академия на науките, юристи, изобретатели и предприемачи обсъдиха възможностите за технологичното сътрудничество между българските научни и бизнес среди.

Събитието стартира с обзор върху обектите на интелектуална собственост, представен с любезното участие на държавен експерт от Българското Патентно ведомство – Г-жа Бойка Спасова. С цел повишаване осведомеността на малките и средни предприятия, Г-жа Спасова представи дейността “Пре-диагностика на МСП”, която Патентно ведомство извършва съвместно с европейските патентни служби. “Пре-диагностиката е важен инструмент, който помага на малките и средни предприятияда извършат задълбочен преглед на своята интелектуална собственост и да набележат мерки за защита на интересите си на чуждите пазари”, каза още експертът.

След въведението в основните елементи и терминология на интелектуалната собстевност,  Г-жа Румяна Курукафовa, също държавен експерт от Патентно ведомство, представи на участниците предварителна информация за европейския проект IPORTA (EU Accessible Intellectual Property). По проекта през следващата година се планира Патентно ведомство да открие хелп-дескове, да проведе събития и да поддържа информация на специализирана интернет страницаза подпомагане на малките и средни предприятия в процеса на придобиване, управление, упражняване и използване на права върху интелектуална собственост

На въпросът “Къде се крие знанието?” се постараха да отговорят експертите към Фондация „ПИК”, Enterprise Europe Network – България – Емилия Домусчиева и Мария Александрова. Те представиха бази данни, интернет платформи и полезни страници, които биха улеснили предприемачи и изобретатели – в подбора на информация и етапите на предварителни проучвания, в търсенето на нестандартни решения за финансиране на иновации и идеи.

Инж. Венцислав Станчев от Единен център за иновации на БАН представи академичния модел за иновационно сътрудничество, като неговата презентация бе съпроводена от интересна дискусия за възможностите за съвместна работа между бизнеса и БАН. В презентацията си инж. Станчев обърна внимание на спада в броя на разработваните от акдемията иновации, но посочи къде и как биха могли предприемачите да научат за разработките на научните работници в официалната страница на БАН.

Г-жа Емилия Домусчиева от Enterprise Europe Network – България при Фондация „ПИК” представи инструментите на мрежата за трансфер на иновации и знания и възможностите да се търсят партньори от над 600 организации в над 50 страни.

Г-н Ангел Милев, Национален коодинатор на Enterprise Europe Network – България и консултант при Фондация „ПИК” направи пряката връзка между пазара и реализацията на научни разработки и иновации, с което предизвика интерес и дискусия. Той представи нова методология, разработена в широк експертен състав, която може да постави оценка в различни аспекти – на пазарния потенциал, техническата осъществимост, научното значение и възможности за финансиране на разработките. За да илюстрира концепцията, той проследи оценката на едно реално изобретение  посредством предлаганата нова методика за пазарна реализация.

Една от най-интересните презентации изнесе Г-жа Добромира Банкова, юрист и представител по интелектуална собственост. Чрез практически примери тя разказа за възможностите да се постигне по-добра защита на индустриална собственост, като наблегна на силата на договорите и някои интересни подходи за защита на правата пред съд или особена юрисдикция.

Вижте всички презентации и материали от проведеният на 12 юли 2012г. семинар на тема “Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау” тук.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Фондация SOS Предприемачи