Информационен ден по приоритети „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки”

юли 10, 2012 · Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТИ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” И „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Дата и място: 17 юли 2012 г. от 9:00 часа в Информационен център на Представителството на ЕС в България

ПРОГРАМАТА

09:00 – 09:10
Регистрация

09:10 – 09:20
Откриване

09:20 – 09:40
Представяне на Работна програма 2013 и отворения конкурс по програма „Социално-икономически и хуманитарни науки”
Ели Канева, национално контактно лице по програма „Социално-икономически и хуманитарни науки”

09:40 – 09:50
Българското участие в програма „Наука в обществото”
Ели Канева, програмен координатор по програма „Наука в обществото”

09:50 – 10:00
„Ден на кандидатите по програма ИКТ”, Варшава 2012
Христина Добрева, старши експерт МТИТС

10:00 – 11:00
Представяне на Работна програма 2013 и отворения десети конкурс по програма „ИКТ”
Предизвикателство 1: Всеобхватни и ползващи се с доверие инфраструктури за мрежи и услуги
Предизвикателство 2: Когнитивни системи и роботика
Предизвикателство 3: Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи
Предизвикателство 4: Технологии за цифрово съдържание и езици Предизвикателство 8: ИКТ за творчество и учене
Тотка Чернаева, програмен координатор по програма „ИКТ”

11:00 – 11:30
Предизвикателство 5: ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление
Предизвикателство 6: ИКТ за нисковъглеродна икономика
Мариета Попова, национално контактно лице по програма „ИКТ”

11:30 – 12:00
Предизвикателство 9: Бъдещи и нововъзникващи технологии
Предизвикателство 10: Международно сътрудничество
Предизвикателство 11: Хоризонтални действия
Предизвикателство 12: Специално действие
Виктория Бицова, старши експерт МТИТС

12:00 – 12:20
Координирани конкурси (ПЧП „Фабрики на бъдещето”, ПЧП „Зелени коли” и „Интелигентни градове”)
МСП инициатива по цифрово съдържание и езици
Мирослав Славов, МТИТС

12:20 – 13:00
Дискусия

Източник: Огра, по материали от страницата на 7-ма РП МОН