Организира се Национален информационен ден по приоритет “Околна среда”

юли 8, 2012 · Новини

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТ ОКОЛНА СРЕДА (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ) НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съорганизатори: Министерство на образованието, младежта и науката, Българска академия на науките и Националните контактни лица по приоритета

ДАТА И МЯСТО: 12 юли 2012 г. от 9:30 часа в Големия салон на ЦУ – БАН

П Р О Г Р А М А

Водещ: арх. Стефан Даскалов

9:30-10:00 Равносметка от досегашното участие в конкурсите по приоритета, проф. Бойко Георгиев (БАН)

10:00-10:45 Конкурс 2013 г. – нови възможности пред българската изследователска общност, гл. ас. Детелин Марков (ТУ – София)

10:45-11:30 Дискусия

Модератори: арх. Стефан Даскалов и доц. Елка Василева.

С участието на г-жа Диана Попова (МОМН), г-жа Антоанета Матеева (БАН) и лекторите

 

Източник: Огра, по материали от страницата на 7-ма РП МОН