МТСП обявява конкурс за медии и журналисти

юли 7, 2012 · Новини

Министерството на труда и социалната политика стартира два конкурса за цялостен принос на медия и на журналист в областта на антидискриминационната политика и равните възможности през 2012 г. по проект „За достоен труд и по-добър живот без дискриминация” JUST/2011/PROG/AG/1883, финансиран от Европейската комисия по програма ПРОГРЕС, направление „Антидискриминация”.

В него могат да участват журналисти от печатни и електронни медии, които разглеждат проблемите на дискриминацията, основана на раса и етнически произход, религия или убеждения, възраст, увреждане и сексуална ориентация.

Материалите трябва да бъдат публикувани през 2012 г. в печатна или онлайн медия.
Крайният срок за подаване на материалите (статии, репортажи, анализи и др.) в МТСП е 01 октомври 2012 г., включително и на електронни адреси: secr-simeonova@mlsp.government.bg и p.moeva@mlsp.government.bg.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерството на труда и социалната политика