Стартира кандидатстването по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

юли 7, 2012 · Новини

На 2 юли 2012 г., стартира кандидатстването по проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на кандидатстването от страна на собствениците по проекта ще има два етапа, които са последователни. след одобрение на етап 1 – подаване на заявление на интерес и подкрепа (ЗИП), се преминава към етап 2 – подаване на заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Критериите за допустимост за сградите са:
 териториален обхват – сграда/блок секция в един от 36-те градски центрове – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол
– обособеност – сградата/блок секцията трябва да отговаря едновременно на определението  многофамилна жилищна сграда (сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа).
Сграда/блок секция – строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ. Сграда/блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение
– възраст – проектирането на сградата да е започнало преди 26 април 1999 г.

Всички образци на документи, както и координатите за подаване на заявления са публикувани на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „Обновяване на жилища“.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството