Иво Маринов: България изпълнява амбициозна програма за реализацията на Дунавската стратегия

юли 6, 2012 · Новини

През първата година след практическия старт на Стратегията на ЕС за Дунавския регион екипът на МИЕТ разработи амбициозна програма и проведе 8 двустранни срещи на координаторите. На тях бяха обсъдени целите и дейностите за приоритетна област “Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората”, по която България и Румъния са координатори. Това заяви във Видин зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов по време на визитата на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан, който бе на обиколка из страните, реализиращи стратегията. Хан похвали България като една от най-активните членки по пътя към главната цел на инициативата – по-висока добавена стойност в региона, по-добър жизнен стандарт на хората и подкрепа за институциите при решаване на проблемите.

На среща в Букурещ през ноември миналата година одобрихме 7 цели на приоритетната област, подчерта Маринов, който е  координатор на приоритетна област. Това са развитие на туристическа марка ДУНАВ до 2015 г., създаване на хармонизирана статистическа система за мониторинг и контрол на туристическата дейност, осъществяване на културни маршрути, “зелени” туристически продукти и Синя книга за културната идентичност на региона, устойчиво опазване на културното и природното му наследство чрез клъстери и мрежи от музеи, интерпретационни и посетителски центрове, обмен на модерно изкуство. Целите и методологията за постигането им са базирани на националните приоритети на ядрото от 7-8 участващи държави и бяха подкрепени с проекта “Техническа помощ за координаторите”.

Маринов наблегна и върху усилията на България за по-активното участие на всички заинтересовани страни в реализацията на стратегията. По инициатива на МИЕТ бяха проведени три срещи на ръководната група. Приети бяха предложените от България “Пътна карта за развитие на бранд Дунав” механизъм за оценка на проектни предложения и критерии, по които те да кандидатстват пред финансови институции и програми. През този месец българският екип ще участва в първата експертна среща в Белград, на която ще бъде определено техническото задание за анализ на бъдещия бранд Дунав, подчерта зам.-министърът. Той изтъкна и доброто сътрудничество на страната ни с Дунавския компетентен център като платформа за развитие на средното и долното течения на реката, както и върху конкретните планове за бъдещето на туризма в крайдунавските райони на България. Всичко това е допълнение към действащото споразумение на страната ни с германската организация за международно сътрудничество GIZ.

Проектът за техническа помощ по координацията ще продължи до средата на 2013 г. Акцент в него е включването на повече малки и средни предприятия за решаване на регионалните проблеми. Планирана е поредица от семинари, първият от които за брандирането на туристическите дестинации ще се проведе в София през есента. МИЕТ участва и в други сродни проекти – транснационалните културни маршрути “По пътя на римските императори” и “По пътя на виното”, който ще стартира следващия месец в Белград, а също и пешеходните маршрути Danube HIKE. До края на юли ще кандидатстваме и по проект за тематични туристически продукти за античното наследство на България.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България