Информационни дни по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” в цялата страна

юли 4, 2012 · Новини

Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

В периода 09 юли – 25 юли 2012 г. експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), която е Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както и Договарящ орган по процедурата, ще представят пред всички заинтересовани страни, вкл. граждани и медии, програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Град

Дата

Място за провеждане / Адрес

1

Враца

09.07.2012 г. /понеделник/

10.00 – 13.00 ч.

Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.

Конферентна зала „ТПП – Враца”, бул. „Христо Ботев” 24

2

Велико Търново

10.07.2012 г. /вторник/

10.00 – 13.00 ч.

Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.

Хотел Болярски, зала „Калоян”, ул. „Стефан Стамболов” 53

3

Варна

11.07.2012 г. /сряда/

10.00 – 13.00 ч.

Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.

Хотел Голдън тюлип, зала „Рубин”, бул. „Княз Борис I” 111

4

Бургас

12.07.2012 г. /четвъртък/

10.00 – 13.00 ч.

Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.

Хотел Аква, зала „Амфибия”, комплекс „Лазур”, бул. „Демокрация”

5

Стара Загора

13.07.2012 г. /петък/

10.00 – 13.00 ч.

Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.

Хотел Верея, бул. „Цар Симеон” 100

6

Пловдив

24.07.2012 г. /вторник/

10.00 – 13.00 ч.

Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.

Новотел Пловдив

7

София

25.07.2012 г. /сряда/

10.00 – 13.30 ч.

Регистрация: 9.30 – 10.00 ч.

Аула Максима на УНСС, Студентски град, бул.“8-ми декември“

График за провеждане на информационните дни
Програма
Регистрационна форма за участие

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Нейна основна цел е да насърчи устойчиви енергийни решения за малки и средни предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише”.

Фирмите могат да кандидатстват по програмата с проекти за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници. В зависимост от техния размер и сложност, допустимите проекти се разделят на технологични и такива с енергийно обследване.

Между най-често срещаните проекти, допустими по настоящата програма, са:

  • Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария за въглища;
  • Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана с вентилатори с честотно регулиране;
  • Ново производствено оборудване за намаляване на енергийна интензивност;
  • Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара;
  • други.

Допълнителна информация относно процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” е достъпна на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 – http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=536

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на  Управляващ орган на ОП “Конкурентоспособност”