По схема „Безопасен труд” са одобрени 239 проекта за над 30 млн лева

юни 30, 2012 · Новини

По схема „Безопасен труд” са одобрени 239 проекта за над 30 милиона лева, обяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес в „Дружба стъкларски заводи”АД. Заедно със заместник-министър Зорница Русинова, той връчи договори и грамоти на 18 фирми от различни сфери на икономиката, които са се включили в схемата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

„Безопасен труд” е с бюджет от 70 милиона лева и стартира в края на миналата година. По нея бяха подадени 410 проектни предложения. Тя цели подобряването на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Сумата, която се отпуска по всеки отделен проект, е в размер от 50 000 до 200 000 лева. От малките и средни предприятия не се изисква собствено финансиране, а за големите предприятия делът на собствено участие е едва 20%.

Като резултат от изпълнението на финансираните проекти се очаква трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели да намалеят с 25%, акцентира министър Младенов. Той напомни, че осигуряването на ефективен контрол по спазването на трудовото законодателство е сред основните приоритети на МТСП.

Чрез схемата по ОПРЧР за първи път в България се инвестира в подобряването на условията на труд, отбеляза изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Камелия Лозанова по време на церемонията. По данни на МТСП над 650 000 лица до момента са се възползвали от възможностите на оперативната програма.

Предстои АЗ след 15 юли 2012 г. да публикува нова покана за подаване на проектни предложения по схема „Безопасен труд”. По нея предприятията ще могат да кандидатстват за усвояването на близо 40 милиона лева допълнително.

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерството на труда и социалната политика