Брюксел разреши 600 млн. лв. за земеделие да се пренасочат

юни 25, 2012 · Новини

Европейската комисия е разрешила прехвърляне на 600 млн. лв. средства по Програмата за развитие на селските райони от мерки, към които земеделските стопани не проявяват интерес, към такива, за които има проекти. Това съобщи земеделският министър Мирослав Найденов. Парите трябва да бъдат усвоени до края на програмния период.

За мярка 112 “Млад фермер” се прехвърлят 78 млн. лв., като с приоритет са биологичните производители, сектор “Животновъдство”, кандидатите в областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник. Приемът на проекти ще бъде от 23 юли до 19 август.

По мярка 121 “Модернизация на земеделски стопанства” се прехвърлят 276 млн. лв. Приоритетни по тази мярка са енергийната ефективност, производство на енергия от биомаса, намаляване потреблението на вода, проекти на тютюнопроизводители, които не са свързани с производство на тютюн. С предимство са кандидатите от Перник, Видин, Кърджали, Габрово, Смолян. Приемът по тази мярка е от 16 юли до 19 август.

По мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката” се прехвърлят 240 млн. лв. Приоритети по нея са центрове за културни услуги в общините, центрове за отдих, строителство и реконструкция на общински пътища и мостове, реконструкция на водопроводи. Кандидатстването по мярката е от 16 юли до 19 август.

Източник: Огра, по материали от страницата на Дневник