Информационни събития за представяне на програма “Хоризонт 2020” в България

юни 18, 2012 · Новини

Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Европейската комисия канят всички желаещи да се включат в дискусии на тема:

„Бъдещето на 80 милиарда евро за наука и изследвания. Къде сме ние?”

Представянията на бъдещата Рамкова програма “Хоризонт 2020” ще се състоят в периода 25-27 юни 2012 г. в следните градове:

  • 25 юни 2012 г. – гр. Бургас, 9.00 ч. – Хотел „Приморец”
  • 26 юни 2012 г. – гр. София, 9.30 ч. – Хотел „Шератон”, зала „Сердика”
  • 27 юни 2012 г. – гр. Пловдив, 10.30 ч. – Новотел Пловидв, Зала „Пловдив”

Срещата на 26 юни 2012 г. в гр. София ще бъде открита от проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Г-н Brendan Hawdon, началник на отдел „Рамкова програма” в ГД „Наука и иновации” на Европейската комисия ще представи общата рамка на бъдещата програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт 2020”, както и развитието на преговорите по законодателния пакет.

На дискусиите са поканени представители на университетите, изследователските институти, бизнеса, неправителствени организации и други заинтересовани страни, които имат опит и интерес към участие в Рамковите програми на ЕС.

Първоначалният законодателен пакет по програма „Хоризонт 2020” можете да намерите на ел. адрес: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents.

Получените в рамките на процеса на договаряне писмени предложения можете да намерите на ел. адрес: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=responses&showtoo=&show=during-negotiations#during-negotiations

В рамките на събитията участниците ще имат възможността да зададат своите въпроси, както и да отправят предложения и препоръки към предложената от ЕК структура и съдържание на бъдещата рамкова програма.

Можете да потвърдите участието си като попълните и изпратите приложената регистрационна форма на г-жа Ина Ангелова на имейл: ina@agencyprima.com, тел. 02 / 818 6666

Регистрационна форма: Registration_Form_Horizon_2020.doc (382 KB)

Програма за град Бургас: Draft_programme_Burgas_Horizon_2020.doc (373.5 KB)

Програма за град София: Draft_programme_Sofia_Horizon2020.doc (374.5 KB)

Програма за град Пловдив: Draft_programme_Plovdiv_Horizon_2020.doc (373 KB)

 

Източник: Огра, по материали от страницата на 7РП