Одобрени са първите проекти за директни доставки на продукти от животински произход

юни 12, 2012 · Новини

Осем проекта за инвестиции, свързани с директни доставки на храни от животински произход, вече са одобрени от ДФ „Земеделие”. Схемата възстановява 50% от разходите за изграждане на търговски помещения и купуване на търговско оборудване за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Държавната помощ финансира построяването или приспособяването на съществуващи сгради и помещения за търговия на дребно, както и купуването на млекомати, хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване. За да осигурят средства за изпълнението проектите си, кандидатите могат да ползват кредитиране от фонд „Земеделие”.

Схемата добива все по-голяма популярност и интересът към купуване на млекомати расте. Този начин на търговия дава възможност на потребителите да купуват качествени продукти директно от производителя.

Заявления се подават в Областните дирекции на ДФЗ по място на осъществяване на инвестицията. Пълната информация за кандидатстване и кредитиране се намира на връзката http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/direct-animal/

Източник: Огра, по материали от страницата на ДФЗ