Годишна програма за 2019 година. Годишна програма на най-интересните процедури за безвъзмездно финансиране през 2019 година

Януари

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Февруари

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Март

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Април

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Май

Развитие на регионални иновационни хъбове

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

BG16RFOP002-2040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Юни

Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия

Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)

Развитие на регионални иновационни хъбове

Юли

Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия

Развитие на регионални иновационни хъбове

Август

Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия

Развитие на регионални иновационни хъбове

Септември

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Октомври

Социални предприятия за лицата с психични разстройства

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории?

Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Ноември

Дигитализация на МСП

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории?

Социална и професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Социални предприятия за лицата с психични разстройства

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Декември

Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво

Социални предприятия за лицата с психични разстройства

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Дигитализация на МСП

Януари 2020 г.

Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Дигитализация на МСП