Управление на проекти. Ние сме до Вас през целият път.

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през този етап – от консултации и подготовката на необходимата тръжна и отчетна документация, до управлението на направените по бюджета разходи.

Ние можем:

  • да изготвим план за изпълнение на проекта;
  • да подготвим тръжната документация и да Ви помогнем да проведете с успех тръжните процедури за избор на подизпълнители;
  • да Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;
  • да подготвим междинни и финални отчети;
  • да структурираме на цялостната документация в проектно досие;
  • да Ви съдействаме в дейностите по визуализация и публичност;
×

За изпълнението
Най-трудната стъпка в процеса от кандидатстването, одобрението, изпълнението и отчетността на подаденото проектно предложение е изпълнението на проекта. Това е критичен етап, тъй като от изпълнението се определя и финалното плащане, т.е. реалното финансиране, което ще получите по съответната програма. По време на изпълнение на проекта, Вашата фирма провежда тръжни процедури за избор на доставчици, отчита всички извършени дейности и разходи в междинни отчети, подготвя финален отчет на проекта и заявления за изплащане на финансовата помощ.

Ако се интересувате от нашите услуги по управление на проекти, моля изпратете ни Вашето запитване на имейл: team@ogra.bg. Цената на услугите може да се формира на база месечен абонамент или консултация с експерт на час.