Проучване за финансиране. По кои програми можете да кандидатствате?

Eкипът на Огра може да анализира и онагледи възможностите за финансиране на Вашата организация.

Ние можем:

  • да определим какви финансиращи програми са подходящи за Вашата компания;
  • да опишем стъпките, които трябва да предприемете за да кандидатствате;
  • да подготвим презентация пред Вас и Вашите служители за възможностите и необходимите действия, които трябва да се предприемат от фирмата;
  • да окажем съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция;
  • да съдействаме при избор на партньори за Вашият проект.
×

За програмите накратко
В периода 2014-2020 г. за България има заделени над 12 млрд. евро. Близо пет от тях са предназначени за развитие на селските райони и за директни субсидии за селскостопанските производители, а над 7 млрд. евро ще бъдат инвестирани в проекти по различни оперативни програми със средства от трите европейски структурни фонда – Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд.

е