Подготовка на проекти. Нашите експерти ще Ви окажат пълно съдействие.

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията и условията на избраната програма, ще подготвят проектните формуляри и ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Ние можем:

  • да опишем стъпките, които трябва да предприемете при кандидатстване;
  • да подготвим основните документи за кандидатстване – формуляри, заявления, бизнес план, предпроектни проучвания;
  • да Ви консултираме относно видовете разходи и дейности, които трябва да се заложат;
  • да попълним необходимите декларативни документи според изискванията;
  • да подготвим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите.
×

За проектите накратко
Проектите представляват искания за безвъзмездно финансиране по планирани от Вашата организация дейности – за инвестиции в оборудване, в обучение на заетите, в иновации.
Всяка схема има заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение.
Ето защо успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.