Въпроси и отговори. Прозрачни и ясни условия. Професионализъм и отговорност.

Как да се ориентирам по коя програма да кандидатствам?

Огра извършва консултация чрез която ще Ви насочим към конкретни финансиращи програми. Попълнете Въпросник за консултация и срещу такса от 36 лв. (с ДДС) нашият екип ще направи анализ и предварителна оценка, които ще получите в рамките на 3 работни дни! Също, можем да проведем среща в нашия офис, а може да получавате и нашия Безплатен ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН за актуалните възможности за финансиране.

Данните ни за превод са:
Титуляр: Огра ЕООД
Сума за превод: 36,00 лв.
Основание за превод: Консултация
СИБАНК ЕАД,
IBAN: BG10BUIB98881045869400
В петдневен срок от получаване на плащането ще издадем фактура.

Колко ще струва подготовката на един проект?

Огра води политика на яснота и прозрачност по отношение цената на извършваните консултантски услуги за подготовка на проектни предложения и консултации. В зависимост от параметрите на проекта и организацията кандидат, конкретна цена ще бъде посочвана в официална оферта и договор за подготовка на проектно предложение и консултантски услуги.

Колко струва управлението на проекта след неговото одобрение?

Цената на услугите по управлението на проекти са предмет на допълнително договаряне, в зависимост от общата стойност на проекта, броят и вида на предвидените процедури за избор на изпълнители, посещения на място, и пр. Може да бъде под формата на месечна такса за управление или консултации на час.

Колко струва 1 час консултация?

Общи консултации (свързани с представяне на текущите и предстоящи програми за финансиране и възможностите за кандидатстване):

  • 1 час обща консултация, цената е 96 лв. (с вкл. ДДС)

Специфични консултации (свързани с определяне на категория предприятие, тръжни процедури, съгласуване на изменения и др.):

  • 1 час специфична консултация, цената на един час консултиране е 168 лв. (с вкл. ДДС)
Как работим и защо да изберете услугите на Огра?

Нашият екип ще Ви насочи и ориентира в морето от информация и изисквания, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране. Ние познаваме отлично процедурите за работа по проекти, споделяме и информираме всички заинтересовани.

Помагаме на нашите клиенти и в управлението на проекта след неговото одобрение и изминаваме целия път заедно, като може да разчитате на нашата помощ – от провеждането на тръжните процедури, до подготовката и подаването на финалните отчети.

Спазвате ли клаузи за конфиденциалност?

Данни и информация, предоставени от клиент или партньор не се разпространяват на трети лица и не се използват с друга цел, освен упоменатата по договор. Имаме изрична клауза за конфиденциалност (и съответно неустойки) в договора за консултантски услуги, а в някои случаи се подписват и допълнителни декларации.

Огра EООД е фирма, регистрирана в Комисията за защита на личните данни като Администратор на данни.