Услуги. С какво можем да Ви съдействаме

Проучване за финансиране

Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение. Екипът на Огра може да подготви проучване, което да очертае възможностите за безвъзмездно финансиране на Вашата организация.

Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията за финансиране и условията на кандидатстване, ще подготвят проектните формуляри и бюджет, ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Управление на проекти

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да окажем професионално съдействие през етапа на управление на проекта – от подготовка на тръжната и отчетна документация, до управление на бюджета.

Обучения и семинари

Организираме обучения, на които запознаваме участниците с изискванията и сроковете за кандидатстване, процеса на администриране на един проект, важни условия за успех и самоподготовка.

Ogra MIND Mapping

Ogra MIND Mapping представлява мисловна карта, план график, който обхваща всички аспекти по управлението на проекта като илюстрира картинно задълженията на бенефициента и задачите, които трябва да се изпълнят. Чрез картата предприятията успяват да организират ресурсите си и да следят всички срокове самостоятелно.

Изследователска и развойна дейност

Екипът на Огра ЕООД извършва различни проучвания, анализи, изследователска и развойна дейност за създаване на прототипи в областта на областта на обществените науки.

Център Радибош

Наскоро създадохме и център за работа Радибош, в който може да се провеждат фокус групи, изследвания и тестове на различни социални услуги и продукти. Пространството се ползва и за co-working среда, като може да се използва за провеждане на тиймбилдинг и други инициативи.