Новини. Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ през ИСУН

Публикувано на февруари 14, 2018 · Публикувано в Новини

От 14 февруари, стартира приемът през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, който ще продължи до 16 май 2018 г. Във.. Още…

Обявена е втората покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония

Публикувано на февруари 10, 2018 · Публикувано в Новини

6,9 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между двете страни. Набират се проекти в направленията околна среда, туризъм и конкурентоспособност. Кандидатстването ще е изцяло електронно, чрез системата на Програмата. Срокът е.. Още…

Ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии

Публикувано на януари 14, 2018 · Публикувано в Новини

Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии. Очаква се приемът.. Още…

Предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия

Публикувано на декември 14, 2017 · Публикувано в Новини

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е първата програма, по която се сключиха споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия. За всякакви въпроси, свързани.. Още…

Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП РЧР

Публикувано на декември 8, 2017 · Публикувано в Новини

Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и са първите схеми за финансов инженеринг, реализирани през този програмен период. Oт месец януари 2018 г… Още…

Стартиращи процедури през 2018 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Публикувано на ноември 15, 2017 · Публикувано в Новини

Съгласно индикативната годишна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2018 г. ще бъдат обявени процедури за над 400 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. Екипът на.. Още…

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните

Публикувано на ноември 8, 2017 · Публикувано в Новини

Агенцията по заетостта стартира нова мярка за насърчаване мобилността на безработните лица. От 07.11.2017 бюрата по труда в страната започнаха приема на заявления за получаване на средства за покриване на разходи за наем,.. Още…

Огра ЕООД стартира изпълнение на проекта SuccessBOX

Публикувано на ноември 1, 2017 · Публикувано в Новини

От 01.11.2017 г. Огра ЕООД изпълнява проект „SuccessBOX” поДоговор №BG05M9OP001-4.001-0096-C01, процедураBG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана.. Още…

Увеличен е бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

Публикувано на октомври 18, 2017 · Публикувано в Новини

Взе се решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ със средства в размер на 154 115 400,60 лева. С увеличението ще се финансират.. Още…

Обсъждат се условията за кандидатстване за ефективно използване на ресурсите

Публикувано на август 21, 2017 · Публикувано в Новини

До 5 септември 2017 г. могат да се изпратят коментари и предложения относно предстоящата процедура за ефективно използване на ресурсите. Планира се процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за.. Още…