Новини. Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Отваря се новата лозаро-винарска програма

Публикувано на януари 3, 2019 · Публикувано в Новини

От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.. Още…

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Публикувано на декември 17, 2018 · Публикувано в Новини

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за.. Още…

Конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

Публикувано на декември 13, 2018 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведe  финална конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX. Заповядайте на събитието, започваме с регистрация от.. Още…

Два семинара за мониторинг и разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

Публикувано на ноември 16, 2018 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведат два двудневни семинара: – Семинар за мониторинг и оценка по проект SuccessBOX – от 6 декември до 7.. Още…

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019г.

Публикувано на октомври 31, 2018 · Публикувано в Новини

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година. Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC Националните покани за подаване на проектни предложения през.. Още…

Обявяват началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

Публикувано на · Публикувано в Новини

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обяви началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Конкурсът стартира на 23 октомври, а.. Още…

Отварят Пчеларската програма за 2019 г. с 4,76 млн. лв. бюджет

Публикувано на октомври 30, 2018 · Публикувано в Новини

Прием по мерките от Национална програма по пчеларство за финансовата 2019 г. започва на 12 ноември в областните дирекции на ДФЗ. Кандидатстването ще продължи до 23 ноември 2018 г. и ще става.. Още…

Информационни срещи за разпространение на резултатите по проект „SuccessBOX”

Публикувано на октомври 23, 2018 · Публикувано в Новини

Заповядайте на безплатните информационни срещи, които организираме в поредица от 6 семинара по повод изпълнението на проекта BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX”, изпълняван от „Огра” ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.. Още…

Проект „Красива България” провежда кампания за набиране на кандидати за участие през 2019 г.

Публикувано на · Публикувано в Новини

В периода 23.10.2018 – 18.01.2019 г. Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на кандидати за участие през 2019 г. Мерките, по които може да се кандидатства по време.. Още…

ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Публикувано на · Публикувано в Новини

Организират провеждането на срещи с бизнеса и научните организации на регионално ниво На срещите ще бъде представена и обсъдена концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование.. Още…