Новини. Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

Публикувано на юни 28, 2017 · Публикувано в Новини

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е обявен прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е.. Още…

Списък с недопуснати проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средните предприятия

Публикувано на април 28, 2017 · Публикувано в Новини

Публикуван е Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат.. Още…

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти Разработване на продуктови и производствени иновации

Публикувано на · Публикувано в Новини

Обявена е за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“. По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация, като.. Още…

10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации

Публикувано на · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване.. Още…

Публикуван проект на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.022 Специфични обучения

Публикувано на април 26, 2017 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Специфични обучения“, като.. Още…

Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.

Публикувано на април 25, 2017 · Публикувано в Новини

Българската академия на науките стартира “Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.”, която цели стимулиране на участието на млади учени и докторанти от БАН в научноизследователската.. Още…

Сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства

Публикувано на · Публикувано в Новини

Министерство на културата обяви сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства. Краен срок: 18 май 2017 г. Общата сума за финансиране на проектите е.. Още…

Одобрен оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд

Публикувано на април 19, 2017 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобрените проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, като всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите.. Още…

Обявен е прием по процедурата BG05M9OP001-1.021 ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

Публикувано на април 18, 2017 · Публикувано в Новини

От 12.04.2017 г. се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. В рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия… Още…

Списък с одобрени проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-1.002 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Публикувано на април 11, 2017 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която.. Още…