Новини. Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Обявени са одобрените проекти по процедурата за енергийна ефективност за малки и средни предприятия

Публикувано на юли 4, 2017 · Публикувано в Новини

Публикувани са резултатите от оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средните предприятия на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, по която се подаваха проекти през.. Още…

Продължава приема на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на юни 30, 2017 · Публикувано в Новини

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“.. Още…

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

Публикувано на юни 28, 2017 · Публикувано в Новини

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е обявен прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е.. Още…

Списък с недопуснати проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средните предприятия

Публикувано на април 28, 2017 · Публикувано в Новини

Публикуван е Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат.. Още…

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти Разработване на продуктови и производствени иновации

Публикувано на · Публикувано в Новини

Обявена е за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“. По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация, като.. Още…

10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации

Публикувано на · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване.. Още…

Публикуван проект на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.022 Специфични обучения

Публикувано на април 26, 2017 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Специфични обучения“, като.. Още…

Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.

Публикувано на април 25, 2017 · Публикувано в Новини

Българската академия на науките стартира “Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г.”, която цели стимулиране на участието на млади учени и докторанти от БАН в научноизследователската.. Още…

Сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства

Публикувано на · Публикувано в Новини

Министерство на културата обяви сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства. Краен срок: 18 май 2017 г. Общата сума за финансиране на проектите е.. Още…

Одобрен оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд

Публикувано на април 19, 2017 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобрените проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, като всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите.. Още…