Новини. Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Събитие „Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, (Резултат 2).

Публикувано на януари 16, 2019 · Публикувано в Новини

Министерство на културата отправя покана към представители на културния сектор в Р.България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) да участват в събитие „Иницииране на партньорства“ с цел.. Още…

Отворени са поканите за проектни предложения по Направление 1: Европейска памет за миналото и Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.1 “Побратимяване на градове”!

Публикувано на · Публикувано в Новини

Необходимата информация за подготовка на проектните предложения ще намерите на сайта на Министерство на културата, а именно: Ръководство на програмата за 2019 г. – http://mc.government.bg/files/5273_rykovodstvo%202019.pdf  Работна програма за 2019 г. – http://mc.government.bg/files/5217_Work_Programme_2019.pdf.. Още…

Информационен Уебинар, Програма „Европейски корпус за солидарност“

Публикувано на · Публикувано в Новини

Уеб базиран семинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“, който ще се състои на 16 януари 2019г., от 10:00ч. Уебинарът ще се проведе във връзка с.. Още…

Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

Публикувано на · Публикувано в Новини

Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити, с които да се подпомогне.. Още…

Успешно приключи изпълнението на проект SuccessBOX

Публикувано на януари 6, 2019 · Публикувано в Новини

На 31.12.2018 г. приключи реализацията на проекта SuccessBOX. Вижте в краткото видео от заключителното събитие с представяне на постигнатите резултати:

Отваря се новата лозаро-винарска програма

Публикувано на януари 3, 2019 · Публикувано в Новини

От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.. Още…

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Публикувано на декември 17, 2018 · Публикувано в Новини

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за.. Още…

Конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

Публикувано на декември 13, 2018 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведe  финална конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX. Заповядайте на събитието, започваме с регистрация от.. Още…

Два семинара за мониторинг и разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

Публикувано на ноември 16, 2018 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведат два двудневни семинара: – Семинар за мониторинг и оценка по проект SuccessBOX – от 6 декември до 7.. Още…

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019г.

Публикувано на октомври 31, 2018 · Публикувано в Новини

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година. Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC Националните покани за подаване на проектни предложения през.. Още…