Новини. Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Финансиращи програми за бизнеса през 2018 година

Публикувано на януари 14, 2018 · Публикувано в Новини

Огра ЕООД организира еднодневен семинар на тема „Финансиращи програми за бизнеса през 2018 година“ Семинарът ще се проведе на 27 февруари 2018 г., Вторник, от 10,30 ч. до 16,00 ч. в гр… Още…

Ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии

Публикувано на · Публикувано в Новини

Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии. Очаква се приемът.. Още…

Предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия

Публикувано на декември 14, 2017 · Публикувано в Новини

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е първата програма, по която се сключиха споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия. За всякакви въпроси, свързани.. Още…

Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП РЧР

Публикувано на декември 8, 2017 · Публикувано в Новини

Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и са първите схеми за финансов инженеринг, реализирани през този програмен период. Oт месец януари 2018 г… Още…

Стартиращи процедури през 2018 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Публикувано на ноември 15, 2017 · Публикувано в Новини

Съгласно индикативната годишна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2018 г. ще бъдат обявени процедури за над 400 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. Екипът на.. Още…

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните

Публикувано на ноември 8, 2017 · Публикувано в Новини

Агенцията по заетостта стартира нова мярка за насърчаване мобилността на безработните лица. От 07.11.2017 бюрата по труда в страната започнаха приема на заявления за получаване на средства за покриване на разходи за наем,.. Още…

Огра ЕООД стартира изпълнение на проекта SuccessBOX

Публикувано на ноември 1, 2017 · Публикувано в Новини

От 01.11.2017 г. Огра ЕООД изпълнява проект „SuccessBOX” поДоговор №BG05M9OP001-4.001-0096-C01, процедураBG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана.. Още…

Увеличен е бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

Публикувано на октомври 18, 2017 · Публикувано в Новини

Взе се решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ със средства в размер на 154 115 400,60 лева. С увеличението ще се финансират.. Още…

Обсъждат се условията за кандидатстване за ефективно използване на ресурсите

Публикувано на август 21, 2017 · Публикувано в Новини

До 5 септември 2017 г. могат да се изпратят коментари и предложения относно предстоящата процедура за ефективно използване на ресурсите. Планира се процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за.. Още…

Нова възможност за финансиране на специфични обучения

Публикувано на · Публикувано в Новини

До 31 октомври 2017 г. ще се приемат проекти на предприятия работодатели по процедурата BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“ Работодателите от различни икономически сектори ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за.. Още…