Проект SuccessBOX. SuccessBOX

От 01.11.2017 г. Огра ЕООД изпълнява проект „SuccessBOX” поДоговор №BG05M9OP001-4.001-0096-C01, процедураBG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Накратко за проекта

SuccessBOX е модерен инструмент за предоставяне на нова за България иновативна услуга за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд чрез насърчаване ученето през целия живот и приспособяване към промените.

SuccessBOX ще бъде разработена чрез настоящия проект на база транснационалното сътрудничество и обмяна на опит с полския партньор FAIB (FUNDACJA AKCELERACJI I INKUBACJI BIZNESU) със сериозен опит в обучения за мотивация и кочунг. Под формата на абонамент на определен период от време (месец, тримесечие, шестмесечие) и според вида на заявителя (наети и самостоятелно заети лица, малка или по-голяма работодателска организация), SuccessBOX ще доставя вдъхновяващи материали за развитие на уменията за работа в екип, управление на времето, подобряване на личностните качества и адаптация към промените в личния или професионалния живот.

Проектът е с продължителност до 31.12.2018 г., като общата стойност на одобрените разходи е в размер на 193 980,00 лв., 100% безвъзмездна помощ.

Повече за проекта ще научите съвсем скоро от нашия Информационен бюлетин, а ако имате желание да се включите като изпълнител или партньор, можете да изпратите запитване към нашия екип през формата ни за Контакти.

Обяви и Тръжни процедури, свързани с изпълнението на проекта „SuccessBOX“

Процедура (2) за избор на доставчици по проект „SuccessBOX” (оферти се приемат до 21.12.2017 г.)

Процедура (1) за избор на доставчици по проект „SuccessBOX” (Процедурата е прекратена. Решение за прекратяване на процедурата от дата 13.12.2017 г. можете тук.)

Обява за Експерт „АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ”  (приключил подбор)
Обява за Експерт „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  (приключил подбор)
Обява за „ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР”  (приключил подбор)