Проект АЗМО. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г

 Визуализация

От 21.12.2013 г. Огра ЕООД изпълнява проект „AЗМО” по Договор № BG161PO003-1.1.07-0168-C0001/21.12.2013 г., процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, в рамките на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.     

Накратко за проекта

„АЗМО“ представлява иновативна компонентна услуга, която помага на предприемачите и представителите на малкия и среден бизнес да постигат повече – повече печалби, продуктивност и лично удовлетворение. Ползвателите на услугата ще могат да развият своите лични качества и себепознание и да утвърдят своята визия за развитие чрез добри примери от вече постигнали успехи предприемачи чрез компонента „АЗМО“ E-Mentor; да споделят и намерят решения на реални бизнес казуси сред другите членове на „АЗМО“ Общността; да повишат компетенциите си в различни области чрез онлайн обучителните модули на „АЗМО“ Е-Learning и да участват в реални практикуми и семинари в „АЗМО“ Работилниците.

Проектът е с обща продължителност 13 месеца, като се очаква да приключи в началото на 2015 година.
Общата стойност на одобрените разходи е в размер на 106.000,00 лв., от които разходи по Елемент “Инвестиции” в размер на 79.000,00 лв. и разходи по Елемент “Услуги” в размер на 27.000,00 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 90% или общо 95.400,00 лв.

Повече за проекта ще научите съвсем скоро от нашия Информационен бюлетин, а ако имате желание да се включите като изпълнител или партньор, можете да изпратите запитване към нашия екип през формата ни за Контакти.

Тръжни процедури, свързани с изпълнението на проекта „АЗМО“

Публична покана 01