Другите за нас. Нашите клиенти, партньори и приятели

 

Огра ЕООД е консултантската компания, която избрахме като подизпълнител за предоставяне на услуги по подготовката и успешното реализиране и управление на проекта „GombaShop“ на СуперХостинг.БГ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-201. Получихме одобрение и финансиране в размер на 90%, а екипът на Огра ни помогна да изпълним проекта само за 5 месеца. Ето защо препоръчваме Огра като сигурен, надежден и компетентен партньор при подготовката и реализирането на проекти по европейските финансиращи програми.
Любомир Русанов, Супер Хостинг.БГ ООД

Бихме искали да изкажем благодарността си на екипа на Огра ЕООД за отлично свършената работа по проект, финансиран от ОП Конкурентоспособност. Подаденото проектно предложение бе одобрено за финансиране, а консултантите от Огра се заеха с всички дейности, необходими за неговата реализация, включително подготовка на отчети, проектно досие, цялостна консултация и управление на планираните тръжни процедури. Професионализмът, отговорността към поетите задължения, както и компетентността на консултантския екип изиграха ключова роля в подготовката на необходимите документи и можем с увереност да заявим и гарантираме, че услугите предлагани от Огра ЕООД са на наистина високо ниво.
Евгени Маринов, Джърман Бългериън Бизнес Груп ООД

С настоящата референция Стомана Индъстри АД изразява своята висока оценка за работата на консултантска фирма Огра ЕООД и предоставените услуги по управлението на проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Изборът на консултантската компания за предоставяне на услуги при организацията и управлението на проекта се основава на опита и професионализма на екипът на Огра ЕООД при кандидатстване и управление на проекти, на явният им усет да вникват в нуждите на клиента, на нестандартният им иновативен подход и метод на работа.
Емил Живков, Стомана Индъстри АД

Изключително съм доволен от работата на Огра в подготовката на нашите документи, както и за проведените предварително тръжни процедури за избор на доставчици. Подадохме в срок заявлението и бизнес план за оборудване – кандидатстваме по мярка 123 на Програмата за развитие на селските райони.
Иван Ръсин, Ръсин ЕООД

Бихме искали да изкажем своята благодарност на екипът на Огра за успешната им работа по изготвянето на нашият проект “Модернизация на София Мед АД – инвестиции за развитие и конкурентоспособност на европейския пазар”, с бюджет от над 7,5 млн. лв. Благодарение на прецизността, добрата организация, отзивчивостта и компетенцията на екипа им, нашият проект е одобрен и подлежи на изпълнение. Изразяваме удовлетворението ни от професионалната работа и отличните ни делови отношения, като препоръчваме услугите им на всяка организация, решила да кандидатства по програма за безвъзмездно финансиране.
Андреас Делиянис, София Мед АД

Установихме, че екипът на Огра има надежден стил на работа, постигат изключителни резултати и при изпълнение на задълженията проявяват отговорност и висока експертиза. Техният екип анализират ситуациите и успяват да реагира по-един гъвкав и организиран начин. В резултат на това, нашият проект бе одобрен и подписахме договор за безвъзмездна помощ по процедура “Технологична модернизация в предприятията”
Димитър Димитров, Денеб АД

С настоящото писмо бихме искали да благодарим на консултантите от Огра за успешната им работа по изготвянето на нашия проект за удостоверяване на пазарно съответствие и използване на знака за качество Qualicoat, с който спечелихме финансиране по схемата за “Покриване на международно признати стандарти”. След като подписахме договор за безвъзмездна помощ, ние продължихме работа си с тях и при управлението на проектните дейности.
Владимир Владимиров, Стилмет АД (ЕТЕМ)

 

Подготовка на проекти, проучвания за финансиране, консултации, участие в обучения

 • АКСЕС НЮ СИСТЕМ ЕООД
 • АЛЕМА-ЛИЗИНГ АД
 • АЛИАНС АУТО ВАРНА ООД
 • АЛИАНС ПРИНТ ЕООД
 • АЛТО КЛИМА ООД
 • АМЕКСИС ООД
 • АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД
 • АРХ МЕДИЯ ГРУП ООД
 • АРХОС ООД
 • АРХЦЕНТЪР – А ООД
 • АСО – ПИРЕЛИ ЕООД
 • Асоциация на бизнес клъстерите
 • БГ ЛИЙДС ООД
 • БЕНКОВСКИ КО ООД
 • БИЛКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
 • БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД
 • БРАУЗУЕЙВ АД
 • БРАУЗУЕЙВ ООД
 • БТА ПРИНТ ЕАД
 • БУЛПРОС КОНСУЛТИНГ АД
 • ВЕДА ХАУЗ ООД
 • ВЕКОЛИ ЕООД
 • ВЕКТОР 97 ЕООД
 • ВЕРЕО АД
 • ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД
 • ГОРУБСО – МАДАН АД
 • ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД АД
 • ДЕЛТА-Н EООД
 • ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ООД
 • ДЕСА-М ООД
 • ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД
 • ДЖЪРМАН БЪЛГЕРИЪН БИЗНЕС ГРУП ООД
 • ДЪГА ПЛЮС ООД
 • ЕВРОЕКСПРЕС ООД
 • ЕВРОПА ИНВЕСТ ДМ ООД
 • ЕВРОПРОДЖЕКТ ООД
 • ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД
 • ЕКОИНВЕСТ ЕООД
 • ЕЛЛЕА ЕООД
 • ЕЛСИ КОНСУЛТ ЕООД
 • ЕНЕРГОРЕМОНТ-ВАРНА ЕАД
 • ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ ЕООД
 • ЕТ ЯХОНТ-С КАРНОБАТ
 • ЕФ ЕЛ ДИ БЪЛГАРИЯ – ЕООД
 • ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – ВАРНА ЕООД
 • ЗПТ АД
 • И.Н.А.-ТРЕЙДИНГ ООД
 • ИН ТАЙМ – ООД
 • ИНОВАСИС ООД
 • ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • ИНОВЕЙШЪН СТАРТЪР БОКС ЕООД
 • ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ АД
 • ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД
 • ИНФОТРОНИКА ООД
 • ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ ООД
 • КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ АД
 • КАМ – 919 ЕООД
 • КАРГО ПАРТНЕР ЕООД
 • КАСКАДА ООД
 • КЛАУД БЕЙСИК БЪЛГАРИЯ ООД
 • КЛИНИКЪЛ ТРАЙЪЛ СЪПОРТ ООД
 • КЛЪСТЪР ЕООД
 • КОМПЮТЪР 2000 БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • КОМПЮТЪРНЕТ.БГ ЕООД
 • КОНТРАКС АД
 • ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ – МАРИЦА ЕООД
 • М И М ТРЕЙДИНГ 2005 – ООД
 • МАГНЕТИК ХЕД ТЕКНОЛОДЖИС /БЪЛГАРИЯ/ АД
 • МАРКЕР АД
 • МБАЛ ЛЮЛИН АД
 • МЕГАПОРТ ЕООД 
 • Медицински център АРТРО ООД
 • МЕТАЛВАЛИУС ЕООД
 • МИЛЕВИ ООД
 • НЕБ КЪМПАНИ ЕООД
 • НЕВЕКСИС ООД
 • НЕВИСТОН КОНСУЛТ ООД
 • НИГЕМА ООД
 • НИТА ЕООД
 • НОВО СТЪКЛО ЕАД
 • ОДД СТОРМ ЕООД
 • ОРИНДЖ ДОТ OOД
 • ОРНО АД
 • ОСЦЕОЛА ЕООД
 • ПЛАЗМА ПЛЕЙТИНГ ЕООД
 • ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
 • ПРИНТИД ПЕЙПЪР ТРЕЙД ЕООД
 • ПРОВАДСОЛ ЕАД
 • ПУЛСИО ООД
 • РАИС ООД
 • РЕЛАКС – МАТТ ООД
 • РЕМОТЕКС М ООД
 • РИКО СТИЛ ООД
 • РОБОПАРТАНС ООД
 • РЪСИН ЕООД
 • СБАЛО ЕАД
 • СД БЛАГОПОЛУЧИЕ – ЯНЕВИ И СИЕ
 • СД ПРОГРАМА КОНСУЛТ – НИКОЛОВ И СИЕ
 • Сдружение БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (БАИТ)
 • СЕМО ООД
 • СИ КОМЕРСИАЛ 7 ЕООД
 • СИГМА-ИС АД
 • СКЕЙЛ ФОКУС АД
 • СНЦ ЕВРОМОДЕЛ
 • СОЛВЕЙ СОДИ АД
 • СОФИЯ КЛАСИК КЕТЪРИНГ ООД
 • СОФИЯ МЕД АД
 • СТАР ДЪСТ ФЕШЪН ООД
 • СТЕНС КЛИМА EООД
 • СТИЛМЕТ АД
 • СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД
 • СУПЕРХОСТИНГ.БГ ООД
 • ТАЙРЕКО ООД
 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА ЕАД
 • ТЕПРО МЕТАЛ ЕАД
 • ТОКСИТИ РЕКЪРДС ООД
 • ТОНЕР СТРИЙМ ООД
 • ТОНЕР СЪПОРТ ООД
 • ФАГОС ООД
 • ФАЙНДИ ООД
 • ФТС БЪЛГАРИЯ ООД
 

 • “Проектите за бизнес инкубатори могат да бъдат подкрепени с до 1.5 млн. лв.”, статия, подготвена от Г-жа Николова, Управител на Огра ЕООД за вестник Капитал Дейли, 3 април, 2012 г.
 • “Да отгледаш фирма в инкубатор”, статия, подготвена от Г-жа Николова, Управител на Огра ЕООД за вестник Капитал Дейли, 28 март, 2012 г.
 • “Регистърът за държавните помощи вече е достъпен за бизнеса”, цитати, вестник Дневник от 1 юни, 2011 г.
 • “Няма обратна връзка след обществените обсъждания на европрограмите”, статия от Веселина Николова, публикувана в брой на вестник Пари от 17 март, 2011 г.
 • “Предложение за подобряване на комуникацията между бизнеса и държавните администрации”, публикувано в рубрика “Дебати” на електронното издание на в. Дневник, както и на интернет страницата на Министерство на икономиката, енергетикат и туризма.
 • Възможностите за финансиране са тема на семинар, инициативата е част от Европейската седмица на малките и средни предприятия 2010 като Огра ЕООД взе участие и организира еднодневен практически семинар, публикувано в ProjectMedia.bg
 • Обучение за управление на риска в МСП, инициатива по проекта Пандора, в което Г-жа Веселина Николова, Управител на Огра взе участие като лектор, публикувано в ProjectMedia.bg
 

Огра ЕООД участва активно в Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС, Европейската група за допитвания до бизнеса (ЕГДБ) и провежданите срещи на експертно ниво между държавната администрация и заинтересованите групи – бенефициенти, консултанти, медии.

Огра ЕООД подкрепя няколко сдружения с нестопанска цел за развитие на предприемачеството, културата, изкуството и запазване на българските традиции – сдружение “Гайтани”, Фондация SOS Предприемачи, хора на момичетата от Априлци “Балкански Букет”, сдружение “Луда Яна”, организатори на “Нищо подобно фест”.