АНКЕТНА КАРТА :: първоначална информация.

За да изготвим предварителна оценка на Вашата проектна идея и дружеството кандидат ни е необходима допълнителна информация. Моля, попълнете отговори на въпросите по-долу и ни изпратете Анкетата. Ще разгледаме внимателно изпратената информация и до три работни дни ще получите отговор до посоченото за контакт лице.

С пожелание за ползотворно сътрудничество,
Екипът на Огра ЕООД
Огра ЕООД