Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.

Проучване за финансиране

Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение. Екипът на Огра може да подготви проучване, което да очертае възможностите за безвъзмездно финансиране на Вашата организация.

Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията за финансиране и условията на кандидатстване, ще подготвят проектните формуляри и бюджет, ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Управление на проекти

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да окажем професионално съдействие през етапа на управление на проекта – от подготовка на тръжната и отчетна документация, до управление на бюджета.

Обучения и семинари

Организираме обучения, на които запознаваме участниците с изискванията и сроковете за кандидатстване, процеса на администриране на един проект, важни условия за успех и самоподготовка.

 

Последно добавено

Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Всички новини

Одобрен оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд

04/19/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобрените проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, като всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите.. Още…

Обявен е прием по процедурата BG05M9OP001-1.021 ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

04/18/2017

От 12.04.2017 г. се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. В рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия… Още…

Списък с одобрени проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-1.002 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

04/11/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която.. Още…