Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.

Проучване за финансиране

Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение. Екипът на Огра може да подготви проучване, което да очертае възможностите за безвъзмездно финансиране на Вашата организация.

Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията за финансиране и условията на кандидатстване, ще подготвят проектните формуляри и бюджет, ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Управление на проекти

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да окажем професионално съдействие през етапа на управление на проекта – от подготовка на тръжната и отчетна документация, до управление на бюджета.

Обучения и семинари

Организираме обучения, на които запознаваме участниците с изискванията и сроковете за кандидатстване, процеса на администриране на един проект, важни условия за успех и самоподготовка.

 

Последно добавено

Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Всички новини

Списък с недопуснати проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средните предприятия

04/28/2017

Публикуван е Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат.. Още…

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти Разработване на продуктови и производствени иновации

04/28/2017

Обявена е за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“. По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация, като.. Още…

10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации

04/28/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване.. Още…