Огра ЕООД
София 1407, България
бул. “Н. Й. Вапцаров” №53 A,
EAST PARK Trade Center

Работно време:
от понеделник до петък,
между 9:30 и 17:30 часа може да се свържете с нас на:
тел.: +359 2 465 3355, или да ни пишете на info@ogra.bg

Последно добавено

Вижте актуални новини

Всички новини

Информационен ден по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес”

05/21/2019

Във връзка с обявяването на процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР, Министерство на труда и социалната.. Още…

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”

04/19/2019

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или.. Още…

Стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”

04/01/2019

От днес, 1 април 2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна.. Още…