Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.

Проучване за финансиране

Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение. Екипът на Огра може да подготви проучване, което да очертае възможностите за безвъзмездно финансиране на Вашата организация.

Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията за финансиране и условията на кандидатстване, ще подготвят проектните формуляри и бюджет, ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Управление на проекти

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да окажем професионално съдействие през етапа на управление на проекта – от подготовка на тръжната и отчетна документация, до управление на бюджета.

Обучения и семинари

Организираме обучения, на които запознаваме участниците с изискванията и сроковете за кандидатстване, процеса на администриране на един проект, важни условия за успех и самоподготовка.

 

Последно добавено

Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Всички новини

Увеличават бюджета на две процедури по ОП РЧР 2014-2020

03/12/2018

Официално са публикувани и резултатите по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“. И за двете процедури се планира увеличаване на бюджета и финансиране.. Още…

Отворен е прием на проекти по процедура „Транснационални партньорства”

03/01/2018

Стратира приема на проектни предложения по програма BG05M9OP001-4.003 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ, която ще бъде основно.. Още…

Предлагат се промени в обхвата на районите за планиране

02/22/2018

МРРБ подложи на обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране. В момента районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен,.. Още…