Разберете повече за KissTheFrogNOW – продукт за сплотяване на екипи.

Последно добавено

Вижте актуални новини

Всички новини

ОГРА ЕООД старитра изпълнение на проект в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

07/16/2020

От 14.07.2020 г. ОГРА ЕООД започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова.. Още…

Информационен ден по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес”

05/21/2019

Във връзка с обявяването на процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР, Министерство на труда и социалната.. Още…

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”

04/19/2019

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или.. Още…