Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.

Проучване за финансиране

Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение. Екипът на Огра може да подготви проучване, което да очертае възможностите за безвъзмездно финансиране на Вашата организация.

Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията за финансиране и условията на кандидатстване, ще подготвят проектните формуляри и бюджет, ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Управление на проекти

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да окажем професионално съдействие през етапа на управление на проекта – от подготовка на тръжната и отчетна документация, до управление на бюджета.

Обучения и семинари

Организираме обучения, на които запознаваме участниците с изискванията и сроковете за кандидатстване, процеса на администриране на един проект, важни условия за успех и самоподготовка.

 

Последно добавено

Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Всички новини

Стартира процедурата по изпълнението на проект Техностарт 3

02/21/2017

Очаква се процедурата по проект „Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”да бъде открита през март 2017г. , след изготвянето и приемане на ново Оперативно.. Още…

Публикуван проект на условията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за предприемачество“

01/24/2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви приканва да изратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“ на електронна.. Още…

Информационни дни по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността ”

01/24/2017

Във връзка с обявяването на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на.. Още…